Site plan as of 2005 of Kastro Kallithea (Thessalia)