Περι εμας

Tο Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα (ΚΙΕ) είναι μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα ιδιωτικής χρηματοδότησης, αναγνωρισμένο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά, το οποίο έχει σκοπό την προώθηση της Καναδικής έρευνας και εκπαίδευσης, σε τομείς που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Από την ίδρυσή του το 1974 μέχρι το 2006 ονομαζόταν Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα (ΚΑΙΑ).

Tο Ινστιτούτο προωθεί τη γνώση της Ελλάδας διαχρονικά, μέσω της υποστήριξης και της χορηγίας της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου και επίσης παρέχει πόρους για επιστημονικές μελέτες, καθώς και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Το ΚΙΕ έχει επίσημα αναγνωρισθεί το 1976 από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ως «Ξένο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο», με βασική αρμοδιότητα την Καναδική αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό το Ινστιτούτο υποστηρίζει την διερεύνηση, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Το ΚΙΕ διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, αρχεία και βιβλιοθήκη με περισσότερους από 6.000 τόμους (ειδικευμένη στην ανθρωπολογία, την αρχαιολογία, την αρχαιομετρία, το περιβάλλον, την ιστορία και τη λογοτεχνία της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα), καθώς και ένα διαμέρισμα πέντε δωματίων, ξενώνα για τη φιλοξενία επισκεπτών επιστημόνων και φοιτητών.

Tο Ινστιτούτο προωθεί την έρευνα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς τους σχετικούς με την αρχαία, τη Βυζαντινή και τη σύγχρονη Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών σπουδών, της ιστορίας, της ιστορίας της τέχνης, της ανθρωπολογίας και των καλών τεχνών. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω:

(1) Ακαδημαϊκού προγράμματος σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων.

(2) Δημοσιεύσεων πρακτικών συνεδρίων και άλλων έργων στη σειρά μονογραφιών του Ινστιτούτου, Publications of the Canadian Institute in Greece.

(3) Παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων, αιτήσεων αδειών μελέτης και εργασιών πεδίου, καθώς και συμβουλές για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων. Πρόσβαση σε ξενώνα και βιβλιοθήκη στην Αθήνα.

(4) Την παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, καθώς και θέσεις βοηθών για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση εμπειρίας της ακαδημαϊκής ζωής στην Αθήνα, μέσω των υπηρεσιών του ΚΑΙ. Το Ινστιτούτο επίσης επιχορηγεί Καναδικές πολιτιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Διευθυντές του Καναδικού Ινστιτούτου

2005- David W.Rupp
2002-2005 Stefanie Kennell
2000-2002 Nigel Kennell
1995-2000 David Jordan
1994-1995 David W. Rupp
1992-1994 Susan Young
1987-1992 Jacques Perreault
1986-1987 Caroline Williams
1984-1986 Susan Young
1980-1984 Hector Williams
1976-1980 John Fossey

Ελληνικά