Ευχαριστήρια

Η Πύλη στο Παρελθόν αποτελεί προϊόν ομαδικής προσπάθειας του Ινστιτούτου για την εκπλήρωση του ονείρου του μοιράσματος των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής εργασίας όσων έχουν άδειες του Ινστιτούτου με το ευρύ κοινό. Η βιωσιμότητά του και η ανάπτυξή του μέσα στο χρόνο θα απαιτήσει επιπλέον ομαδικές προσπάθειες.

Τα απαραίτητα ερευνητικό υπόβαθρο και εργασία ξεκίνησαν με το πρόγραμμα «ψηφιακό αρχείο» τον Σεπτέμβριο 2012. Ο κάτοχος της υποτροφίας  Elisabeth Alfoldi-Rosenbaum για το 2012-2013 Gino Canlas (Πανεπιστήμιο Βρετανικής Κολομβίας ), ανέσκαψε τα αρχεία μας στην Αθήνα και έγραψε στους διευθυντές των ερευνητικών μας προγραμμάτων για τις απαραίτητες λεπτομέρειες κάθε εγκεκριμένου προγράμματος, και επίσης συγκέντρωσε το εικονογραφικό υλικό, το οποίο είχε υποβληθεί μαζί με τις αιτήσεις των αδειών, ή με τις αναφορές, ή είχε ενταχθεί στις δημοσιεύσεις. Η Rachel Dewan, η βοηθός του Ινστιτούτου για το 2012, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Wilfrid Laurier, ξεκίνησε την αργή διαδικασία της ψηφιοποίησης των εικόνων από τις παλαιότερες δημοσιεύσεις, για τις έρευνες των δεκαετιών 1980 και 1990 και η Alisha Adams, βοηθός του Ινστιτούτου για το 2013, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Waterloo συνέχισε την ίδια εργασία. Ο Chris Stewart, πολυτάλαντος εθελοντής και σύμβουλος τεχνικός πληροφορικής, προσέφερε πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες στη διάρκεια του έργου. Η Mεταξία Tσιποπούλου μοιράσθηκε την γνώση και την εμπειρία της ως προς τη δημιουργία δικτυακών ιστοτόπων και πυλών για την εθνική και τη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά, ώστε να γίνει η Πύλη μας συμβατή με πιο σύνθετες διεθνείς πύλες.

Τον Ιανουάριο 2013 έγινε η χαρτογράφηση των τύπων και των δομών των υποκείμενων βάσεων δεδομένων καθώς και οι ταξινομήσεις και τα τεχνικά λεξικά από την Έφη Πατσατζή. Η δημιουργία των βάσεων δεδομένων σε σύστημα MySQL και η πρόσβαση μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) βασισμένου στην πλατφόρμα Drupal 7.0, ακολούθησαν αμέσως μετά. Αυτό το τμήμα του έργου εκτελέσθηκε από τον George Bruseker. Η ένταξη των δεδομένων στο σύστημα, και οι διάφορες διορθώσεις του CMS, καθώς και η αφαίρεση των μικροπροβλήμάτων ξεκίνησαν το Φεβρουάριο. Η Adams, ο Canlas και ο Διευθυντής David W. Rupp εισήγαγαν τα δεδομένα. Συσκέφθηκαν σε διαρκή βάση με τον Bruseker για τη βελτίωση της διαδικασίας και την μεγαλύτερη φιλικότητα προς το χρήστη, βάσει της εμπειρίας τους. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Jonathan E. Tomlinson προσέθεσαν υλικό το περασμένο καλοκαίρι.

Το Φθινόπωρο του 2013, ο C. Myles Chykerda (μεταπτυχιακός φοιτητής στο Costen Institute of Archaeology, UCLA), υπότροφος Neda και Franz Leipen για το 2013-2014, βοήθησε στον έλεγχο και τη βελτίωση των κειμένων της Πύλης. Η Sophie Goldberg, η βοηθός για το 2013, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου  Wilfrid Laurier, βελτίωσε το περιεχόμενο του τμήματος ΄Ανθρωποι και έλεγξε την ακρίβεια στα τμήματα Αρχεία και Εικόνες. Ο Διευθυντής συνέχισε τον εμπλουτισμό του περιεχομένου και τις μικρές διορθώσεις. Οι μεταφράσεις των βασικών Αγγλικών κειμένων στα Ελληνικά και τα Γαλλικά ξεκίνησαν από την Μεταξία Τσιποπούλου.

Ελληνικά