Σχετικά με τις άδειες Creative Commons του ΚΙΕ

Ένας από τους κύριους σκοπούς της Πύλης προς το Παρελθόν του ΚΙΕ είναι η διάχυση της πληροφορίας σχετικά με την αρχαιολογική εργασία πεδίου και τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία διεξάγονται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου, με την άδεια του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Για την προώθηση αυτού του σκοπού το Ινστιτούτο δημιούργησε ένα όχημα για τη διευκόλυνση της γενικότερης ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την αρχαιολογική έρευνα, δηλαδή την Πύλη.  Στο έργο αυτό, οι πάροχοι του υλικού, μαζί με το Ινστιτούτο διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία. Οι εικόνες φέρουν υδατογραφήματα προς δήλωσιν αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες και οι εικόνες που περιλαμβάνονται στη Δικτυακή Πύλη προορίζονται για προσωπική/μη εμπορική χρήση μόνον των επισκεπτών. Μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για σημειώσεις μελέτης, πανεπιστημιακές εργασίες, υλικό διδασκαλίας και για παρουσιάσεις powerpoint. Η χρήση διέπεται από την άδεια Creative Commons License No. 3 η οποία επελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για τους χρήστες της Δικτυακής Πύλης.

Creative Commons License

Tο έργο αυτό υπόκειται σε άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν ένα άτομο, οργανισμός, ή εταιρεία επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια ή περισσότερες εικόνες (σε υψηλότερη ανάλυση ή χωρίς υδατογράφημα) από την Πύλη για δημοσίευση σε άρθρο εφημερίδας, περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, στο facebook, σε blog, σε ιστότοπο, σε διατριβή, σε επιστημονικό περιοδικό, ή σε ένα βιβλίο, ή ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς, πρέπει να απευθυνθούν στο Ινστιτούτο (portalimageryrequest@cig-icg.gr) για να μάθουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πάρουν άδεια αναπαραγωγής και με ποιους όρους.

Ελληνικά